بایگانی برچسب ها: داوینچی

تابلو راز آلود شام آخر حضرت عیسی اثر داوینچی

تابلو شام آخر The Last Supper حضرت عیسی اثر لئوناردو داوینچی یکی از برجسته ترین [...]